Bir Şirkete Yatırım Yapmadan Önce Dikkat Edilmesi Gereken 10 Önemli Soru

Bir şirkete yatırım yapmadan önce kendimize sormamız gereken sorular vardır. Şirket o an temel analiz olarak ne kadar sağlam olursa olsun yine de bu soruları sormamız gerekmektedir. Bu soruları sorup cevaplamaya kalktığınız zaman ise zaten toplam bir elin parmağını geçmeyecek şirketlerin yatırım yapılabilecek düzeyde olduğunu anlıyorsunuz. İşte benim sorduğum sorular:

Şirketler ve Yatırımlar

www.kisiselfinansokulu.com

1. İşletmeyi anlıyor muyum?

İşletmenin ne yaptığını basitçe açıklayabilir miyim? Nasıl para kazandığını anlıyor muyum? Birim ekonomisi nedir?

Ürün veya hizmet müşterileri için neden değerlidir? Onu alternatiflerden daha iyi yapan nedir?

Müşterilerin fiyat değişikliklerine olan talebi ne kadar esnektir?

Rakipler kimler? Bu şirketin sürdürülebilir bir rekabet avantajı var mı? Eğer öyleyse, nedir, ne kadar büyük ve ne kadar süreyle sürdürülebilir?

2. Temel finansal özellikleri 10 yıl sonra (yaklaşık olarak) tahmin edebilir miyim?

 Pazar ne kadar büyük veya daha küçük olacak? Pazar payı nasıl değişecek?

Uzun vadede satışlardaki değişikliklerle maliyet yapısı nasıl değişir ?

İşletmenin sermaye yoğunluğu nasıl değişecek?

Şirketin hangi yatırım fırsatları var? Hangi sermaye getirisi oranlarında?

Yatırım yapılan sermayenin gelecekteki getirisi için makul bir aralık nedir? Gelecekteki serbest nakit akışı için mi?

3. Bilanço ciddi geçici zorluklara dayanabilir mi?

Yarın şiddetli bir durgunluk başlarsa şirket iflas edecek mi? Borçlu menkul kıymetler ihraç etmeye ve şirketin değerini mevcut hissedarlar için sulandırmaya zorlanacak mı?

Şirketin, yeniden finansman için sermaye piyasalarına bağımlı olmasını sağlayan büyük borç vadeleri var mı?

Banka kredilerine ilişkin borç sözleşmeleri nelerdir? Bunlar ihlal edilmeden önce satışlar ne kadar düşebilir?

4. Yönetim dürüst mü?

Vekâlet beyanını okuduğumda, ücret yapısı hem yönetim hem de uzun vadeli hissedarlar için adil mi?

Kısa vadede finansal olarak kendilerine zarar veren seçimler yaptıklarını görmüş müydüm, ancak hissedarların uzun vadeli faydası için doğru kararlar hangileridir?

Yönetim ekibi iletişim konusunda dürüst mü? Sadece iyi haberleri mi veriyor yoksa iyi haberlerin yanında kötü,olumsuz bir durum gerçekleştiğinde bu durumu yatırımcıları ile paylaşıyor mu?

5. Yönetim yetkin mi?

Sermaye tahsisi kayıtları nedir? Daha sonra sermayeyi yok eden büyük, “stratejik” satın almalar yaptılar mı? Hisse senetleri ucuzken hisselerini geri mi satın aldılar yoksa o zaman ve sadece her şey pembe olduğunda oturup izlediler mi?

Şirketin işletim performansı (organik satış büyümesi, marjlar, sermaye yoğunluğu) zaman içindeki benzerleriyle karşılaştırıldığında nasıl?

Bu yönetimin borsaya kote olmuş başka şirketleri var mı? Onlarda durum nedir?


şirkete yatırım yapmadan önce zihin durumu

www.kisiselfinansokulu.com


6. Bu yatırım başarısız olursa hangi temel gelişmeler sorumlu olur?

Gelecekte 5 yıl sonrasında olsaydım, işin neden başlangıçta öngördüğümden çok daha kötü olduğunu geriye dönüp bakarsam ne oldu?

Şirkete yönelik en büyük tehditler nelerdir?

Bu şirketin kötü bir yatırım olduğunu düşünenler ne diyor ve neden böyle düşünüyorlar? Okuyabileceğim kısa satıcı raporları var mı?

 

7. Zamanla hangi kanıtlar tezimi doğrular?

Üç ayda bir tezimin doğru olduğundan daha emin olmamı sağlayan hangi veri noktalarını görmek istiyorum? Tezimi gerçekten destekleyen kanıtları, geçici / sürdürülemez nedenlerle elde edilen olumlu sonuçlardan nasıl ayırabilirim?

Tezimi destekleyen şirketi bilanço dönemi hariç takip edeceğim veriler var mı?

 

8. Zamanla hangi kanıtlar tezimi onaylamaz?

Üç ayda bir tezimin yanlış olduğuna inanmamı sağlayan hangi veri noktalarını görmek istiyorum?

Ekonomik döngüden kaynaklanan geçici sorunları veya diğer kısa / orta vadeli sorunları yapısal sorunların kanıtlarından nasıl ayırabilirim?

Fikrimi tamamen değiştirip yatırımdan çıkmam için ne kadar olumsuz bilgi gerekir?

9. Güvenliğin değerlemesi, benim içsel değer tahminime kıyasla büyük bir güvenlik marjı sağlıyor mu?

İşletme için makul bir içsel değerler aralığı nedir ? Bu aralık, temel girdilere ne kadar duyarlı?

Mevcut fiyatın tabana sağladığı indirim nedir veya en olası, içsel değer tahmini nedir?

Şu anda daha kötü durumda ne kadar dezavantaj var?

10. Bu yatırımı yapmanın fırsat maliyeti nedir?

Bu şirkete yatırım yapmak için şu anda başka hangi yatırımlardan vazgeçmem gerekir? Risk / ödül profili bununla karşılaştırıldığında nasıl? Beklenen getirileri?

Bu şirkete yatırım yaparsam gelecekteki olası yatırım fırsatlarından ne kadar vazgeçmiş olabilirim? Risk ve getiri profili, gelecekteki bu fırsatlardan kaçınmak için risk almak için mutlak bir temelde yeterince çekici mi?

Evet, temel olarak bu soruları soruyorum. Sizin sorduğunuz sorular neler? En çok nelere dikkat ediyorsunuz?

Tasarrufa ve yatırım devam. Pes edenlerden olmayın. Temettü emekliliği yolcuğunda hep beraber  zirveye ulaşmak dileği ile..

Okuduğunuz için teşekkürler.

DİĞER YAZILARIMIZ