Büyüme Yatırımı nın 7 kuralı

Tanımlamak için büyüme yatırımını değer yatırımı ile karşılaştırmak daha iyi olacaktır. Değer yatırımcıları bugün içsel değerin altında işlem gören hisse senetleri arar, büyüme yatırımcıları ise mevcut fiyata çok daha az önem vererek bir şirketin gelecekteki potansiyeline odaklanır. Büyüme yatırımcıları, esas olarak uzun vadeli veya kısa yatırımlarla servetlerini artırmaya çalışır.

Büyüme Yatırımı

www.kisiselfinansokulu.com

Büyüme Yatırımı Nedir?

Büyüme yatırımı, varlıkların fiyatında veya değerinde artışa odaklanan bir yatırım stratejisi tarzıdır. Bu stratejiyi izleyenler, mevcut fiyata daha az vurgu yaparak şirketin gelecekteki potansiyeline odaklanan büyüme yatırımcıları olarak bilinirler. Genellikle sermaye büyüme stratejisi olarak adlandırılır çünkü yatırımcılar sermaye kazançlarını maksimize etmeye çalışırlar.

Fiyat değerlenmesinden elde edilen kâr – temettü değil       

Büyüme yatırımcıları, kazançlarının endüstrisine veya genel pazarlarına kıyasla artması beklenen şirketlere yatırım yapar. Sonuç olarak, büyüme yatırımcıları büyük büyüme potansiyeline sahip şirketlere odaklanır. Büyüme yatırımının arkasındaki fikir, kazanç veya gelirdeki büyümenin gelecekte daha yüksek hisse senedi fiyatına dönüşeceğidir. Büyüme yatırımcıları, yeni teknolojilerin ve hizmetlerin geliştirildiği ve temettü yerine hisse senedi değerlenmesiyle kar elde ettiği, hızla genişleyen sektörlerde yatırım arıyor. Büyüme yatırımları birçok yatırımcı için oldukça caziptir çünkü büyüyen şirketlerinin hisse senetlerini almak, eğer şirketler başarılı olursa etkileyici getiri sağlayabilir. Ancak bu tür şirketler oldukça risklidir.

Büyüme Yatırımı nda Nelere Dikkat Edilmeli?

Büyüme Yatırımı

www.kisiselfinansokulu.com

Bu formülü değerlendirmenin zor ve hızlı bir kuralı yoktur; bir dereceye kadar bireysel yorum ve muhakeme gerektirir. Büyüme yatırımcıları, analizleri için bir çerçeve olarak belirli yöntemleri veya kriterleri kullanırlar, ancak bu yöntemleri bir şirketin özel durumu göz önünde bulundurularak uygulanmalıdır; bu, yatırımcıların, şirketin geçmiş performansıyla ilgili olarak şirketin özel durumunu göz önünde bulundurarak karşılaştırması gerektiği anlamına gelir.

Bu nedenle, herhangi bir yöntemin veya kriterin uygulanması, şirketten şirkete ve sektörden sektöre değişebilir. Büyüme yatırım stratejilerinin bir parçası olarak dahil edilebilecek bazı genel kurallar, aşağıdakilere sahip şirketleri aramak olabilir:

  • Üç Aylık Satışlarda Artış : Herhangi bir çeyrek için satışlarda bir önceki yılın aynı çeyreğine göre artış anlamına gelir. Bu, şirketin satışları için ne kadar fazla mesai yaptığına dair bir fikir verir ( üç aylık satış büyümesi).
  • Yıllık Tutarlı Satış Büyüme Oranı: Bu parametre, satış büyüme oranı her yıl istikrarlı bir şekilde artan hisse senetlerini seçecektir. Şirketlerin marka imajını sürdürmek için yeni ürün veya hizmetler sunduğu, teknolojilerin değişmesiyle işini çeşitlendirdiği, müşteri ihtiyaçlarını karşıladığı vb. Bir şirketin mali sağlığının bir işaretidir.   
  • Çeyreklik FAVÖK Büyümesi: Şirketin FAVÖK’ü Faiz, Vergiler, amortisman ve itfa paylarını dikkate almıyor. Yatırımcılara şirketin faaliyet karlılığı hakkında net bir görüş verir (yani şirketin işlerinden ne kadar nakit yarattığını söyler).
  • Üç Aylık Net Kar Artışı : Üç aylık net kâr artışı , şirketin tüm giderlerini gelirinden düştükten sonra kar elde edebileceğini gösterir. Aynı büyüme, şirketin pazarını koruyabildiğini ve büyüdüğünü gösteriyor. 
  • Sürekli Olarak Üç Ayda Bir Artan Hisse Başına Kazanç: Bu, şirketin çeyreklik HBK’sının önceki çeyreklerle karşılaştırıldığı anlamına geliyor. Hisse başına net gelir olarak da adlandırılır, ödenmemiş hisse senedi başına kazanılan net gelir miktarını ölçer.
  • Sürekli Artan Yıllık Hisse Başına Kazanç: Şirketin o yılki HBK’sı önceki yıllarla karşılaştırıldığı anlamına gelir. Hisse başına net gelir olarak da adlandırılır, ödenmemiş hisse senedi başına kazanılan net gelir miktarını ölçer.
  • Operasyonlardan Artan Nakit Akışı: Kazançtaki artış nedeniyle şirketin mali gücünü ifade eder. Bu, malların üretimi ve dağıtımı ile ilgili tüm doğrudan maliyetlerin satışlardan düşülmesinden sonra şirketin operasyonlardan yeterli nakit ürettiği anlamına gelir.

Şuan araştırıp bu kriterlere uyan şirketlerimiz sizce hangileri?

Sonuç olarak

Yatırımcılar, ucuz şirketlerine yatırım yapmak, yüksek büyüme potansiyeline sahip daha küçük şirketlere yatırım yapmak, gelişmekte olan pazarlara yatırım yapmak gibi sermaye değerine odaklanan bir stratejiyi uygulamak için birçok seçeneğe ve yola sahiptir.

Harika bir şirketi adil bir fiyatla satın almak, adi bir şirketi harika bir fiyata satın almaktan çok daha iyidir.

Okuduğunuz için teşekkürler. Saygılar

 

Diğer Yazılarımız